Бүгдийг харах
Бүгдийг харах
Бүгдийг харах
Бүгдийг харах

Мэдээ, мэдээлэл

Дуудлага худалдаанд ирсэн үнийн санал     Бүгд

Сурталчилгаа

Үнийн мэдээ

Монгол улсын хэмжээнд худалдагдсан газрын 1 мкв-ийн дундаж үнийн статистик


Ангилал Бүртгэгдсэн тоо 1 мкв-н дундаж үнэ
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар 11669 9,451 ₮
Худалдаа үйлчилгээний газар 764 53,054 ₮
Хөдөө аж ахуйн газар 405 1,359 ₮
Үйлдвэрлэлийн газар 45 19,839 ₮

Сайтанд бүртгэгдсэн зарын статистик

Дуудлага худалдаа

1122
Дэлгэрэнгүй

ТС шалгаруулалт

299
Дэлгэрэнгүй

Худалдах зар

1
Дэлгэрэнгүй

Түрээслүүлэх зар

1
Дэлгэрэнгүй