ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМИЙН ГАР УТАС, ТАБЛЕТЭД ЗОРИУЛСАН АППЛИКЕЙШН ХЭРЭГЛЭЭНД ГАРЛАА.

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас Газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, худалдаа, түрээс, барьцаа, зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр олон нийтэд нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай явуулах зорилго бүхий Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ийг хөгжүүлж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн бөгөөд уг системээр 1260 дуудлага худалдаа, 310 төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулж, 13432 газар үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийн мэдээ цуглуулж иргэд, олон нийтэд үйлчилж байна.

Уг системд зориулагдсан гар утасны аппликейшн хөгжүүлж олон нийтэд нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай явуулах мэдээ мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүллээ. Гар утасны аппликейшний тусламжтайгаар дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох болон Газрын худалдаа, түрээс, үнийн мэдээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээ, мэдээллийг авч болох юм.

Та App store болон Google Play-ээс татаж авна уу.

Сурталчилгаа

Бусад мэдээ