АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАШААТ СУМАНД ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ, ЧАЦАРГАНА ТАРИАЛАХ ЗОРИУЛАЛТААР 9-Н БАЙРШИЛД ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Архангай аймгийн Хашаат суманд худалдаа үйлчилгээ, аялал жуулчлал, чацаргана тариалах зориулалтаар 9-н байршилд газар эзэмшүүлэх эрхийн цахим дуудлага худалдааг  2018 оны 04 дүгээр сарын 26,27-ны өдөр, 2018 оны 05 дугаар сарын 03,04-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар төлөвлөөд байна.

Дуудлага худалдааны дугаар

Байршил

Талбайн солбицол

Газрын хэмжээ /га/

Газрын зориулалт

Оролцогч бүртгэх хугацаа

Үнийн санал авах хугацаа

1

2018-244

Баян баг Жаргалант хороолол Засаг даргын тамгын газрын зүүн талд

47 26 54.6
103 08 52.8

0.05

Худалдаа үйлчилгээ

2018.04.23-

-2018.04.25

09.00-18.00

 

2018.04.26-ны 09.00-17.00

2

2018-245

Баян баг Цагаан овоо хорооллын
 баруун захад

47 26 36.8
103 08 11.7

2.8

чацаргана
тариалах

2018.04.24-

-2018.04.26

09.00-18.00

 

2018.04.27-ны 09.00-17.00

3

2018-272

Баян баг Жаргалант хороолол 2-225

47 27 2.0
103 09 6.0

0.03

Худалдаа үйлчилгээ өргөтгөл

2018.04.30-

-2018.05.02

09.00-18.00

2018.05.03-ны 09.00-17.00

4

2018-273

Цайдам багийн
төвийн урд Рашаантын дэнж

47 22 49.9
102 52 44.1

0.25

аялал жуулчлал

2018.04.30-

-2018.05.02

09.00-18.00

2018.05.03-ны 09.00-17.00

5

2018-276

Номгон баг

Улаан толгойн
 үзүүр

47 21 04.9
103 36 19.3

1

аялал жуулчлал

2018.04.30-

-2018.05.02

09.00-18.00

2018.05.03-ны 09.00-17.00

6

2018-277

Номгон баг Тарны гүүр 3 замын уулзварын баруун хойд талд /замын хойно/

47 18 20.9
103 38 12.4

0.04

үйлчилгээ

2018.04.30-

-2018.05.02

09.00-18.00

2018.05.03-ны 09.00-17.00

7

2018-278

Номгон баг Тарны гүүр 3 замын уулзварын баруун хойно /замын ард/

47 18 11.7
103 38 10.2

0.05

үйлчилгээ

2018.05.01-

-2018.05.03

09.00-18.00

2018.05.04-ны 09.00-17.00

8

2018-280

Номгон баг Тарны гүүр 3 замын уулзварын баруун хойно /замын ард/

47 18 12.2
103 38 11.2

0.05

үйлчилгээ

2018.05.01-

-2018.05.03

09.00-18.00

2018.05.04-ны 09.00-17.00

9

2018-282

Тарны гүүр 3 замын
уулзварын баруун хойно /замын ард/

47 18 12.7
103 38 12.2

0.05

үйлчилгээ

2018.05.01-

-2018.05.03

09.00-18.00

2018.05.04-ны 09.00-17.00

 

Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Системийн удирдлагаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.

Дуудлага худалдаанд оролцогч дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтдээ дараахь материалыг хавсарган бүртгүүлнэ.

  1. Иргэний үнэмлэх хуулбар
  2. Дэнчин  тавьсаныг нотлох баримт
  3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл
  4. Дуудлага худалдаанд аж ахуй нэгж байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын олгосон итгэмжлэл
  5. Гараар бичсэн өргөдөл
  6. Оролцохыг хүссэн маягт бөглөх / газрын даамлаас авах /
  7. Санхүүгийн байдал , төлбөрын чадварын тухай банкны тодорхойлолт
  8. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6 заалтын дагуу газрын дуудлага худалдааны баримт бичиг хүлээн  12500 төгрөгийг 100011900941 тоот дансанд тушааж баримтыг

Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 17:00:00 цагт дуусах бөгөөд 1 минут буюу 60 секунд тоологдоно. Тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээлэл авахаар бол тухайн сумын газрын даамалд хандаж болно. Холбоо барих утас:96048694

Сурталчилгаа

Бусад мэдээ