ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМАНД АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Өвөрхангай  аймгийн Өлзийт  сумын Борхошуу  баг /Сангийн далайн нуурын баруун хойд тал/ -т Аялал жуулчлалын зориулалттай  30000 м2 газрыг дуудлага худалдаанд оруулах гэж байна.

Дуудлага худалдаа 2018 оны 3 дугаар сарын 27 -ны өдөр танхимаар/ЗДТГ-ын иргэний танхимд/  зохион байгуулагдана. 2018 оны 2 сарын 27-ны 09 цаг 00  минутаас эхлэн 2018 оны 3 сарын 27 -ны 08  цаг 30 минут хүртэл зөвхөн ажлын цагаар бүртгэж баталгаажуулна.

Дуудлага худалдааны дугаар:           #2018-153

Байршил:                                     Өвөрхангай  аймгийн Өлзийт  сумын Борхошууны баг Сангийн далай баруун хойно

Газар зүйн байршил:                 Өргөрөгийн 46 41’59.182’’, Уртрагын  103 16’39.555’’    

Газрын хэмжээ:                          30000 м2

Газрын зориулалт:                     Аялал жуулчлал

Газар ашиглалтын хэлбэр:       Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа:         2018-02-27 09 :00:00 - 2018-03-27 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа:        2018-03-27 09:00:00 - 2018-03-27 17:00:00

Утас:                                              88124728

Зар оруулсан байгууллага:       Өвөрхангай  аймгийн Өлзийт сумын Газрын даамал

Огноо:                                            2018-02-28  11:37:21

Зураг-1. Газар зүйн байршил.

 

Зураг-4. Ургамлын хэв шинж.

Зураг-2. Геоморфологийн төрх байдал.

 

Зураг-6. Агаарын температур

 

Тухайн газартай холбоотой геологи орчин, цаг уурь, уур амьсгал, байгалийн төлөв байдалтай холбоотой зурган мэдээллийг авахаар бол Газрын биржийн цахим системийн газрын зураг хэсгээс авч болно.

Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын 100100029002 дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Системийн удирдлагаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.

Дуудлага худалдаанд оролцогч дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтдээ дараахь материалыг хавсарган бүртгүүлнэ.

  1. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  2. Дэнчин төлсөн баримт
  3. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл
  4. Дуудлага худалдаанд аж ахуй нэгж байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын олгосон итгэмжлэл

Дуудлага худалдаатай холбоотой мэдээлэл авахаар бол тухай аймгийн мэргэжилтэн, сумын газрын даамалд хандаж болно.

 

Сурталчилгаа

Бусад мэдээ