#2016-45 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Архангай Их Тамир 5-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 22,720 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: ХАА-н үйлдвэрлэлийн зориулалтын болон ХАА-н зориулалттай барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Зарыг хаасан
Тайлбар:
Хаяг:
Архангай Их Тамир 5-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99562833

Газрын хэмжээ
5000м2

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Эмийн болон гоёлын ургамлын усалгаагүй тариалан

Газар ашиглалтын хэлбэр
Өмчлөх

Материал хүлээж авах хугацаа
2016-01-19 09:00:00
              2016-03-04 14:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2016-03-18 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2016-05-03 17:27:14

Зарыг үзсэн удаа - 204

Сурталчилгаа