#2017-352 Төсөл сонгон шалгаруулалт


Хэнтий Бор-Өндөр 5-р баг

Гэрчилгээний үнэ: 10,000 ₮


Төрөл: Төрийн өмчийн газар

ТСШ-р эзэмшүүлж, ашиглуулах газар: ХАА-н үйлдвэрлэлийн зориулалтын болон ХАА-н зориулалттай барилга байгууламж барих газар

ТСШ дууссан
Зарыг хаасан
Тайлбар:
Хаяг:
Хэнтий Бор-Өндөр 5-р баг Шинэ зам
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.26092148 109.41529083

Төсөл сонгон шалгаруулалтанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу төсөл сонгон шалгаруулалтын хураамжийг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
70567143, 98185238

Газрын хэмжээ
80га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Эрчим хүч дамжуулах шугам, станц

Газар ашиглалтын хэлбэр
Өмчлөх

Материал хүлээж авах хугацаа
2017-07-27 09:00:00
              2017-10-12 17:00:00

Ялагч шалгаруулах хугацаа
2017-10-13 11:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2017-12-09 16:00:41

Зарыг үзсэн удаа - 250

Сурталчилгаа