#2018-63 Дуудлага худалдаа


Улаанбаатар Баянгол 1-р хороо

Анхны үнэ: 1,000,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 26,500,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Туршилт
Хаяг:
Улаанбаатар Баянгол 1-р хороо 1
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.92285538 106.89679718

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 100,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2018-01-11 13:20:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
94414444

Газрын хэмжээ
700м2

Газрын зориулалт
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар /

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-01-11 12:00:00 /
             2018-01-11 13:10:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-01-11 13:11:00 /
             2018-01-11 13:20:00

Зар оруулсан байгууллага:
Газар зохион байгууллат, геодези, зураг зүйн газар
             2018-01-13 15:45:43

Зарыг үзсэн удаа - 260

Сурталчилгаа