#2018-64 Дорноговь Хөвсгөл 4-р баг

Дуудлага худалдаа

Анхны үнэ: 480,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 680,000

Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Хөвсгөл 4-р баг Бөөний төвөөс зүүн тийш
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 48,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Одоогоор өөр зар байхгүй байна.

Утас
99720108

Газрын хэмжээ
500 м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2017-02-01 08:00:00 /
             2017-02-06 14:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2017-02-06 15:00:00 /
             2017-02-06 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-01-11 18:22:49

Зарыг үзсэн удаа - 19

Сурталчилгаа