#2017-64 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Хөвсгөл 4-р баг

Анхны үнэ: 480,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 680,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Хөвсгөл 4-р баг Бөөний төвөөс зүүн тийш
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 48,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99720108

Газрын хэмжээ
500м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Банк, санхүүгийн байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2017-02-01 08:00:00 /
             2017-02-06 14:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2017-02-06 15:00:00 /
             2017-02-06 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-01-11 18:16:49

Зарыг үзсэн удаа - 130

Сурталчилгаа