#2017-65 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Сайхандулаан 4-р баг

Анхны үнэ: 19,040 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Сайхандулаан 4-р баг Намжилваанчиг 510-н баруун талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 1,904 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91174291

Газрын хэмжээ
23м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Автомашины гараж

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2017-02-10 08:00:00 /
             2017-02-13 10:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2017-02-13 11:00:00 /
             2017-02-13 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-01-11 18:50:46

Зарыг үзсэн удаа - 135

Сурталчилгаа