#2018-65 Дорноговь Сайхандулаан 4-р баг

Дуудлага худалдаа

Анхны үнэ: 19,040 ₮
Сүүлийн үнэ: 19,040

Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Сайхандулаан 4-р баг Намжилваанчиг 510-н баруун талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 1,904 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Одоогоор өөр зар байхгүй байна.

Утас
91174291

Газрын хэмжээ
23 м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2017-02-10 08:00:00 /
             2017-02-13 10:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2017-02-13 11:00:00 /
             2017-02-13 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-01-11 18:51:00

Зарыг үзсэн удаа - 25

Сурталчилгаа