#2018-141 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Сайншанд 4-р баг

Анхны үнэ: 15,862,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Сайншанд 4-р баг Мянганы зам дагуу 3 замын уулзварт
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 44.93621794299009 110.13931274414062

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 1,586,200 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
70523988, 99825191

Газрын хэмжээ
5665м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Зочид буудлын цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-03-10 10:00:00 /
             2018-03-13 14:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-03-13 15:00:00 /
             2018-03-13 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-02-10 08:21:15

Зарыг үзсэн удаа - 163

Сурталчилгаа