#2018-142 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Сайншанд 5-р баг

Анхны үнэ: 1,900,800 ₮
Сүүлийн үнэ: 1,900,800

Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Төлөвлөгдөж буй
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Сайншанд 5-р баг 7-р цэцэрлэгээс зүүн урд талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 44.48639701186101 110.04291146993637

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 190,080 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
70523988, 99825191

Газрын хэмжээ
528м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-03-10 10:00:00 /
             2018-03-13 14:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-03-13 15:00:00 /
             2018-03-13 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-02-10 08:24:03

Зарыг үзсэн удаа - 15

Сурталчилгаа