#2018-147 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Замын Үүд 3-р баг

Анхны үнэ: 4,000,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 114,000,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорноговь Замын Үүд 3-р баг Постны хойд талд автозамын зүүн талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 43.76625061 111.83231354

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 400,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91020011 91111692, 70527204

Газрын хэмжээ
5000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-02-16 11:00:00 /
             2018-02-19 14:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-02-19 15:00:00 /
             2018-02-19 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-02-13 11:24:49

Зарыг үзсэн удаа - 274

Сурталчилгаа