#2018-148 Дуудлага худалдаа


Дорноговь Иххэт 3-р баг

Анхны үнэ: 729,600 ₮
Сүүлийн үнэ: 829,600

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Иххэт сумын Засаг даргын 2018 оны а/10 тоот захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааг зарлаж байна. Газар эзэмших,ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа Иххэт сумын Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд 2018 оны 03-р сарын 19-ны өдөр 14.00 цагт танхимын хэлбэрээр явагдана. Дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “ Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх , ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу явуулах ба ялагчтай дээр журам болон Монгол Улсын “Газрын тухай” хуулийн дагуу гэрээ байгуулна. Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг дуудлага худалдаа явагдахаас 3 хоногийн өмнөөc эхлэн Иххэт сумын ЗДТГазрын Иргэний танхимд битүүмжилсэн хайрцгаар хүлээн авах ба бүртгэлийн хайрцгийг дуудлага худалдаа явагдахаас 30 минутын өмнө хаана. Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд: 1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт /Иххэт сумын газрын даамалаас авна/ 2. Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; 3. Дэнчин төлсөн баримт; /Төрийн сан банк 100060000961 тоот дансанд тушаана 4. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл; 5. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл. 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж-12500 төгрөг-Төрийн сан банк 100060500941 тоот дансанд тушаана. Дуудлага худалдаанд иргэд, олон нийт ажиглагчаар оролцож болно.
Хаяг:
Дорноговь Иххэт 3-р баг Спорт цогцолборын хойно
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.37833405 110.09831238

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 72,960 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
96220440

Газрын хэмжээ
760м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Банк, санхүүгийн байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-03-16 09:00:00 /
             2018-03-19 13:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-03-19 14:00:00 /
             2018-03-19 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорноговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-02-14 11:31:11

Зарыг үзсэн удаа - 588

Сурталчилгаа