#2008-180 Дуудлага худалдаа


Сүхбаатар Баруун-Урт 7-р баг

Анхны үнэ: 800,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 12,300,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Төв зам дагуу, бүх үйлчилгээний газруудад ойр
Хаяг:
Сүхбаатар Баруун-Урт 7-р баг 6 0
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.68278122 113.28148651

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 80,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.
Файлын нэр
1520818266001.jpg Татах
1520818266002.jpg Татах
1520818266003.jpg Татах
1520818266004.jpg Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
21605

Газрын хэмжээ
600м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2008-04-18 08:00:00 /
             2008-05-09 12:00:00

Үнийн санал авах хугацаа
2008-05-09 13:20:00 /
             2008-05-09 14:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-03-12 09:31:06

Зарыг үзсэн удаа - 616

Сурталчилгаа