#2009-606 Дуудлага худалдаа


Дорнод Хэрлэн 5-р баг

Анхны үнэ: 254,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 354,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорнод Хэрлэн 5-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.05826074177874 114.54285644115305

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 25,400 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99584224

Газрын хэмжээ
20га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2009-08-30 08:00:00 /
             2009-09-02 09:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2009-09-02 10:00:00 /
             2009-09-02 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-06-06 10:13:54

Зарыг үзсэн удаа - 183

Сурталчилгаа