#2009-612 Дуудлага худалдаа


Дорнод Хэрлэн 5-р баг

Анхны үнэ: 127,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 227,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дорнод Хэрлэн 5-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.05999327404413 114.631070476687

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 12,700 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99584224

Газрын хэмжээ
10м2

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2009-07-30 08:00:00 /
             2009-08-02 09:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2009-08-02 10:00:00 /
             2009-08-02 00:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-06-08 13:10:45

Зарыг үзсэн удаа - 196

Сурталчилгаа