#2018-634 Дуудлага худалдаа


Дундговь Сайнцагаан 3-р баг

Анхны үнэ: 2,160,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Засаг даргын 2018 оны 06-р сарын 06-ний өдрийн А/06 тоот захирамжын дагуу 3-р багийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг танхимын хэлбэрээр зохион байгуулна.
Хаяг:
Дундговь Сайнцагаан 3-р баг Цагдаагийн постны баруун талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 45.79698944 106.30072784

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 216,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88060992

Газрын хэмжээ
1200м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-07-02 09:00:00 /
             2018-07-03 17:00:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-07-06 09:00:00 /
             2018-07-06 11:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-06-12 16:48:13

Зарыг үзсэн удаа - 636

Сурталчилгаа