#2018-640 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Батноров 7-р баг

Анхны үнэ: 69,600,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 89,600,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Хэнтий аймгийн Батноров сумын 7-р баг, Бэрх хотоос зүүн тийш "Өндөр ухаагийн баруун талд жоншны баяжуулах үйлдвэр барих зориулалтаар 17,4 га газрыг эзэмшүүлэх дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтэй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд дараах зүйлүүдийг бүрдүүлэн оролцоно Үүнд: - иргэний үнэмлэх болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар, оролцох хүсэлт, - тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг 1001800032007 тоот дансанд тушаасан баримт, - дуудлага худалдааны анхны үнийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний дэнчингийн мөнгийг Бэрх ЗДТГ-ын нэмэлт сангийн 100182855406 тоот дансанд тушаасан баримт зэрэг болно.
Хаяг:
Хэнтий Батноров 7-р баг Бэрхээс зүүн тийш "Өндөр ухаагийн баруун талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.78841782 111.19286346

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 6,960,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
95208585 90198585

Газрын хэмжээ
17.4га

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2018-07-06 09:00:00 /
             2018-07-09 10:00:00

Үнийн санал авах хугацаа
2018-07-09 11:00:00 /
             2018-07-09 13:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-06-13 07:57:56

Зарыг үзсэн удаа - 151

Сурталчилгаа