#2018-45 Түрээслүүлэх зар


Хөвсгөл Чандмань Өндөр 4-р баг

Түрээслүүлэх үнэ: 80,000 ₮

Төв зам дагуу барилга /үйлчилгээ явуулах өрөө түрээс/
Төрөл: Оффисын барилга
Тайлбар:
Хөвсгөл аймаг Чандмань-Өндөр 4-р баг
Хаяг:
Хөвсгөл Чандмань Өндөр 4-р баг 0 Төв зөм ХОС-ЭРДЭНЭ ХХК
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 50.4738553444016 100.93111979041737

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88065758

Газрын хэмжээ
450м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

ҮХХ-н талбай 45 м2

Өрөөний тоо

2 давхар

1 цонхтой

Зар оруулсан байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-06-28 10:39:37

Зарыг үзсэн удаа - 715

Сурталчилгаа