#2007-850 Дуудлага худалдаа


Дорнод Сэргэлэн 5-р баг

Анхны үнэ: 67,500 ₮
Сүүлийн үнэ: 77,500

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын 5дугаар багийн Аврага гудамж
Хаяг:
Дорнод Сэргэлэн 5-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.50858307 114.02970123

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 6,750 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91813119

Газрын хэмжээ
300м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2007-11-06 10:00:00 /
             2007-11-06 17:00:00

Үнийн санал авах хугацаа
2007-11-09 10:00:00 /
             2007-11-09 17:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дорнод аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-07-30 16:47:11

Зарыг үзсэн удаа - 161

Сурталчилгаа