#2009-1101 Дуудлага худалдаа


Архангай Булган 4-р баг

Анхны үнэ: 195,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 310,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Архангай булган сум Баянбулаг багт 15 га газарт төмс хүнсний ногооны зориулалтаар
Хаяг:
Архангай Булган 4-р баг Булган сум 4-р баг Заазуурын ар
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.39975739 101.45757294

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 19,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91133191

Газрын хэмжээ
15га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Төмс, хүнсний ногооны усалгаагүй тариалан

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2009-05-04 00:00:00 /
             2009-05-07 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2009-05-07 09:00:00 /
             2009-05-07 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-10-01 15:38:35

Зарыг үзсэн удаа - 268

Сурталчилгаа