#2009-1104 Дуудлага худалдаа


Архангай Булган 2-р баг

Анхны үнэ: 540,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 550,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Архангай Булган сум Зуунмод баг Цэцэрлэг, Соёлын төвийн хооронд 0,06 га газарт үйлчилгээний зориулалтаар
Хаяг:
Архангай Булган 2-р баг Булган сум Зуунмод баг Цэцэрлэг Соёлын төвийн хооронд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.31878281 101.11190033

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 54,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91133191

Газрын хэмжээ
600м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Банк, санхүүгийн байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2009-08-07 00:00:00 /
             2009-08-10 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2009-08-10 09:00:00 /
             2009-08-10 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-10-01 16:23:22

Зарыг үзсэн удаа - 193

Сурталчилгаа