#2008-1108 Дуудлага худалдаа


Архангай Булган 4-р баг

Анхны үнэ: 65,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 75,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Архангай аймгийн Булган сумын Баянбулаг багийн Онгоны ам
Хаяг:
Архангай Булган 4-р баг Булган сум 4-р баг Онгоны ам
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.49228668 101.54501343

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 6,500 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91133191

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Төмс, хүнсний ногооны усалгаагүй тариалан

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2008-04-21 00:00:00 /
             2008-04-24 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2008-04-24 09:00:00 /
             2008-04-24 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-10-01 16:36:34

Зарыг үзсэн удаа - 222

Сурталчилгаа