#2009-1114 Дуудлага худалдаа


Архангай Хангай 6-р баг

Анхны үнэ: 6,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Аялал жуулчлалын газар
Хаяг:
Архангай Хангай 6-р баг 0 Ноёнхангайн рашаан
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.72655859951223 99.49396400167131

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 600,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
000000

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2009-04-28 00:00:00 /
             2009-05-01 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2009-05-01 09:00:00 /
             2009-05-01 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-10-03 18:12:10

Зарыг үзсэн удаа - 237

Сурталчилгаа