#2009-1115 Дуудлага худалдаа


Архангай Хангай 6-р баг

Анхны үнэ: 120,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Цуцлагдсан
Тайлбар:
Хангай хороололд Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар 0.07 га газар
Хаяг:
Архангай Хангай 6-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.85682048269023 99.427850694369

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 12,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99067966

Газрын хэмжээ
700м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2009-04-28 00:00:00 /
             2009-05-01 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2009-05-01 09:00:00 /
             2009-05-01 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-10-04 13:05:48

Зарыг үзсэн удаа - 206

Сурталчилгаа