#2009-1520 Дуудлага худалдаа


Дархан Уул Дархан 15-р баг

Анхны үнэ: 900,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 2,300,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Хаяг:
Дархан Уул Дархан 15-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 49.45777625291999 105.99218553152082

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 90,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
70376471

Газрын хэмжээ
750м2

Газрын зориулалт
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар /
Амины орон сууц

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2009-09-02 00:00:00 /
             2009-09-04 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2009-09-04 09:00:00 /
             2009-09-04 12:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-12-13 20:50:10

Зарыг үзсэн удаа - 169

Сурталчилгаа