#2018-44 Худалдах зар


Увс Давст 3-р баг

Худалдах үнэ: 10,000,000 ₮

амаар
Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
давст сум 3-р баг хүдэн хараадай
Хаяг:
Увс Давст 3-р баг хүдэн хараадай
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 50.47222232373909 91.9491114647858

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
96333393

Газрын хэмжээ
1200м2

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Өвөлжөө, хаваржаа

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Зар оруулсан байгууллага:
Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2018-12-14 11:32:10

Зарыг үзсэн удаа - 169

Сурталчилгаа