#2019-1627 Дуудлага худалдаа


Говьсүмбэр Сүмбэр 4-р баг

Анхны үнэ: 3,000,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 3,600,000

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ний өдрийн 08 цаг 30 минутаас эхлэн 2018 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн 08 цаг 30 минут хүртэл зөвхөн ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар бүртгэж, баталгаажуулна. Дуудлага худалдааны дэнчингийн 10% болох: 300 000 / Гурван зуун мянган / төгрөгийг 100220029002 дансанд тушааж баримтыг хавсаргана. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6-д заасан хураамжийг 100220500941 дансанд тушааж баримтыг хавсаргасан байх. Хаяг: Говьсүмбэр Сүмбэр 4-р баг Тэвшид
Хаяг:
Говьсүмбэр Сүмбэр 4-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.269502755827176 108.45613742126886

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 300,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-02-19 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
1547543138001.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
95543387, 99541112

Газрын хэмжээ
1.5га

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-02-15 00:00:00 /
             2019-02-19 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-02-19 09:00:00 /
             2019-02-19 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Говьсүмбэр аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-01-15 17:05:38

Зарыг үзсэн удаа - 256

Сурталчилгаа