#2019-1649 Дуудлага худалдаа


Хөвсгөл Ханх 3-р баг

Анхны үнэ: 1,600,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 2,400,000

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Сумын ИТХ-ын 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 1дүгээр хуралдаанаар баталсны дагуу газар зохион байгуулалтын төлөвөлгөөнд тусгагдсан болно.
Хаяг:
Хөвсгөл Ханх 3-р баг Хөх толгой
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 51.51046524363816 100.67291958873409

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 160,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-02-21 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
1548752530штс.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86505021

Газрын хэмжээ
2000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-01-21 00:00:00 /
             2019-02-21 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-02-21 09:00:00 /
             2019-02-21 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-01-29 17:02:10

Зарыг үзсэн удаа - 256

Сурталчилгаа