#2019-2095 Дуудлага худалдаа


Сэлэнгэ Шаамар 1-р баг

Анхны үнэ: 40,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум 5-р багийн хогийн хонхорын хэсэгт байрлах газар Хураамж, дэнчин тушаах данс Банк Төрийн сан Дансны нэр Сэ Шаамар бусад орлого Дансны дугаар 100131200955
Хаяг:
Сэлэнгэ Шаамар 1-р баг Боргүвээн хойд хэсэг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.91959210124431 106.92117691040039

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 4,000,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-05-16 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88072083

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-04-16 00:00:00 /
             2019-05-16 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-05-16 09:00:00 /
             2019-05-16 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-04-16 13:27:30

Зарыг үзсэн удаа - 107

Сурталчилгаа