#2019-52 Худалдах зар


Ховд Ховд 5-р баг

Худалдах үнэ: 1,600,000 ₮

Газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах
Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар
Тайлбар:
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоол, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 7/07 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт, 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/57 тоот захирамжаар нийт 3 байршилд 3600 квадрат газарт газар эзэмших эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг “Цахим хэлбэрээр”-ээр зохион байгуулж явуулна. 1. Тус сумын Дунд ус багийн төвд 2000 м2 газрыг “Сүм барих зориулалт”-аар, Баянбулаг багийн нутаг дэвсгэрт авто зам дагуу 1000 м2 газрыг “Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зориулалт”-аар, Дунд ус багийн төвд 600 м2 газрыг “Банк, санхүүгийн байгууллагын байр барих зориулалт”-аар тус тус 15 жилийн хугацаатай газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Газрын дуудлага худалдаа 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ны 09- 18 цагт Ховд аймгийн Ховд сумын ЗДТГазарт болно. Бүртгэл 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 24-ны өдрийн 08 цаг 30 минут хүртэл явагдана. Бүртгүүлэхдээ дараах веб сайт хаягаар орж www.mle.mn бүртгүүлнэ. Бүрдүүлэх материал: 1.Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах бичиг баримт,улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 2.Дэнчин төлсөн баримт 3.Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл 4.Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж,байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн Иргэн,Аж ахуйн нэгж,байгууллагын олгосон итгэмжлэл Дэнчингийн хэмжээ дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцүү байх бөгөөд дэнчингийн мөнгийг Төрийнсангийн 100160029401 тоот дансанд тушаана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Ховд сумын газрын даамлаас авна уу? Утас 99436394
Хаяг:
Ховд Ховд 5-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.12530899 91.37286377
Файлын нэр
1556183818zah1.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99436394

Газрын хэмжээ
2000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Төрийн захиргааны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Зар оруулсан байгууллага:
Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-04-25 17:07:49

Зарыг үзсэн удаа - 254

Сурталчилгаа