#2019-2293 Дуудлага худалдаа


Баян-Өлгий Улаанхус 6-р баг

Анхны үнэ: 32,943,200 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Улаанхус сумын Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 82 дугаар захирамжийг үндэслэн тус сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрээс 11,3 га газрыг усан цахилгаан станц барих зориулалтаар 15 жилийн хугацаатай эзэмшүүлэхээр дуудлага худалдаа зарлаж байна. Дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлаг худалдаа явуулах журам, Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2018 оны А/169 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Газрын биржийн цахим системийг ажиллуулах журам”-ын дагуу явуулна. Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн өглөө 9 цаг 00 минутаас эхлэн 11-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэл хүлээж авна. Цахим дуудлага худалдааны үнийн саналыг 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09 цаг 00 минут 00 секундээс эхлүүлж 15 цаг 00 минут 00 секунд хүртэл авна. Дуудлага худалдааны үнийн санал авах хугацаа нь 15 цаг 00 минут 00 секундээс эхлэн 60 секундийн хүлээлтийн горимд шилжиж хүлээлтийн хугацаанд үнийн санал ирүүлээгүй нөхцөлд ялагчийг тодруулна. 17 цаг 00 минут 00 секундийн дотор хамгийн өндөр үнийн санал ирүүлсэн оролцогчийг ялагчаар тодруулж, дуудлага худалдааг зогсоож энэ тухай оролцогч тус бүрт газрын биржийн цахим системээр дамжуулан мэдэгдэнэ. Дуудлага худалдаанд оролцох этгээдийн бүрдүүлэх материал: • Хүсэлтийг маягтаар гаргана./ГХБХБГ-аас авна/ • Иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуйн нэгж, байгууллага бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар; • Дуудлага худалдаанд иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл; • Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцэх мөнгийг дэнчин болгон тушаасан баримт: 100021100911 тоот дансанд тушаана. Зориулалт: Дэнчингийн үнэ/ • Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 39.1.6-д заасан хураамжийг төлсөн баримт. 12500 төгрөг, төлөх данс: 100021100941 Дуудлага худалдааг Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/ хаягаар 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр ажлын хэсэг зохион байгуулан явуулна.
Хаяг:
Баян-Өлгий Улаанхус 6-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.82034302 88.98937988

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 3,294,320 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-06-12 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
95979950

Газрын хэмжээ
4.1179га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Өвөл-хаврын бэлчээр

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-10 00:00:00 /
             2019-06-12 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-06-12 09:00:00 /
             2019-06-12 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Баян-Өлгий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-05-11 18:51:46

Зарыг үзсэн удаа - 130

Сурталчилгаа