#2019-2357 Дуудлага худалдаа


Хөвсгөл Түнэл 4-р баг

Анхны үнэ: 518,616 ₮
Сүүлийн үнэ: 618,616

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Түнэл сумын ИТХ-ын 2018 оны ээлжит 9 дүгээр хуралдааны 9 тоот тогтоолд дуудлага худалдаа зохион байгуулах газар нь тусгагдсан. Хөвсгөл Түнэл сумын Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/75 дугаар захирамжаар Түнэл сум 4 дугаар багт 35000 м.кв газрыг төмс хүнсний зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын дуудлага худалдааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах шийвдэр гарсан. Дуддлага худалдаанд оролцогчийн улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг Төрийн сан банк 100171300941 тоот дансанд, Дэнчингийн мөнгө болох 51861 төгрөгийг Түнэл сумын татварын бус орлого 100171300914 тоот дансанд тушааж төлсөн баримтыг илгээнэ.
Хаяг:
Хөвсгөл Түнэл 4-р баг Олны өтөг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 49.70455933 100.18842316

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 51,862 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-06-13 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
155800988875.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
89176886

Газрын хэмжээ
3.5га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Өвөл-хаврын бэлчээр

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-10 00:00:00 /
             2019-06-13 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-06-13 09:00:00 /
             2019-06-13 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хөвсгөл аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-05-16 20:31:28

Зарыг үзсэн удаа - 138

Сурталчилгаа