#2019-2387 Дуудлага худалдаа


Төв Сэргэлэн 4-р баг

Анхны үнэ: 3,826,900 ₮
Сүүлийн үнэ: 26,026,900

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дугаар хавсралтаар баталсан " газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 208 дугаар тушаалаар батлагдсан " газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачлалын"-ын дагуу анхны үнийн тогтоон дуудлага худалдаа зарлаж байна. - Тухайн газрын үнийн 10 хувь дэнчинг байршуулах /100141751408 хүлээн авагч: Тө.Сэргэлэн сумын ЗДТГ н.с/ - Тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөг / 100141700941 хүлээн авагч: Тө.Сэ /
Хаяг:
Төв Сэргэлэн 4-р баг тахилтын ард
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.73256676507813 106.82227314767533

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 382,690 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-06-14 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88857646

Газрын хэмжээ
22га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Мод үржүүлгийн газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-11 00:00:00 /
             2019-06-14 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-06-14 09:00:00 /
             2019-06-14 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-05-18 00:22:49

Зарыг үзсэн удаа - 279

Сурталчилгаа