#2019-55 Худалдах зар


Сэлэнгэ Ерөө 3-р баг

Худалдах үнэ: 8,000,000 ₮

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа
Төрөл: Төрийн өмчийн газар
Тайлбар:
Хаяг:
Сэлэнгэ Ерөө 3-р баг Бугант тосгон Булгийн тохой
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 49.44259376401346 107.25564890108762

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99911110

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Аялал, жуулчлалын бааз

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Зар оруулсан байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-06-07 17:57:14

Зарыг үзсэн удаа - 284

Сурталчилгаа