#2019-2530 Дуудлага худалдаа


Архангай Булган 3-р баг

Анхны үнэ: 4,800,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Архангай аймгийн Булган сумын 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дараах байршилд газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдааг сумын засаг даргын 2019 оны 06 сарын 04-ны өдрийн А/50 тоот захирамжаар зарлаж байна.Булган сумын Тамир баг Тамир багийн төвийн урд 10000м2 газрын дуудлага худалдаанд оролцогчнь оролцох хүсэлтдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд иргэний үнэмлэх, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар дэнчин төлсөн баримт дуудлага худалдааны анхны үнийн 10% ХААН банкны Булган сумын ЗДТГазрын түр данс 5153078545тоот дансанд Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг орон нутгийн тэмдэгтийн хураамжийн 100011700941 тоот дансанд тушаасан баримт дуудлага худалдаанд оролцогчдыг бүртгэх хугацаа 2019 оны 06 сарын 13-2019 оны 06 сарын 18-ны 9 цаг 30 минут хүртэл Булган сумын ЗДТГазрын Иргэний танхимд бүртгэнэ
Хаяг:
Архангай Булган 3-р баг Тамир багийн төвийн урд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.37060165 101.30445099

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 480,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91133191

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
Тэжээл, бордооны агуулах

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-06-13 00:00:00 /
             2019-06-18 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-06-18 09:30:00 /
             2019-06-18 10:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-06-10 17:01:29

Зарыг үзсэн удаа - 163

Сурталчилгаа