#2019-2667 Дуудлага худалдаа


Сэлэнгэ Жавхлант 1-р баг

Анхны үнэ: 9,740,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Сэлэнгэ аймаг Жавхлант сумын Засаг даргын 2019 оны 07 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/60 тоот дуудлага худалдаа дахин явуулах захирамжийг үндэслэн Жавхлант сумын 1 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт фермерийн зориулалттай 20000м2 газрын дуудлага худалдаа Жич: Тэмдэгтийн хураамжийг 100131500941 тоот дансанд , Дуудлага худалдааны дэнчинг 100131555408 дансанд тус тус тушаах Хүлээн авагч Сэлэнгэ аймаг Жавхлант сум ЗДТГазар
Хаяг:
Сэлэнгэ Жавхлант 1-р баг Шарын голын тосгоны ард
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 49.73999405 106.17973328

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 974,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-07-19 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99263432 99153141

Газрын хэмжээ
2га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-07-16 00:00:00 /
             2019-07-19 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-07-19 09:00:00 /
             2019-07-19 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-07-02 11:50:11

Зарыг үзсэн удаа - 168

Сурталчилгаа