#2019-2685 Дуудлага худалдаа


Архангай Эрдэнэбулган 5-р баг

Анхны үнэ: 5,700,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 6,700,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Аймгийн 2019 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/362 тоот захирамжаар Архангай аймаг Эрдэнэбулган сумын 5 дугаар багийн нутагт Булганхангай хороолол ЭМ СИ ЭС ХХК-ны агуулахын урд талд "Үйлчилгээ" зориулалтаар иргэн, ААНБ-д эзэмшүүлнэ. Тус дуудлага худалдаанд оролцоход дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: - Иргэний үнэмлэх, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар - Дэнчин төлсөн баримт /Дуудлага худалдааны анхны үнийн 10 хувийг /570 000/Төрийн сан банк 100010029002 тоот дансанд/ - Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг Төрийн сан банк 100010000941 тоот дансанд тушаасан байх
Хаяг:
Архангай Эрдэнэбулган 5-р баг Булганхангай хороолол ЭМ СИ ЭС ХХК-ны агуулахын урд талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.46599271873234 101.47804545591418

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 570,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-07-19 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99084325

Газрын хэмжээ
950м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-07-16 00:00:00 /
             2019-07-19 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-07-19 09:00:00 /
             2019-07-19 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-07-05 12:39:16

Зарыг үзсэн удаа - 161

Сурталчилгаа