#2019-2722 Дуудлага худалдаа


Өвөрхангай Богд 4-р баг

Анхны үнэ: 240,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Өвөрхангай аймгийн Богд сумын Сумын засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ны а/76 тоот /Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах тухай/ захирамжаар, 4-р багийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын зориулалтаар 750м2 газрын газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаа 2019 оны 08 дугаар сарын 22-нд 09:00 цагаас 15:00 хүртэл цахимаар явагдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Газрын цахим бирж” www.mle.mn вэб сайтаас авна уу. Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, гадаадын иргэн, хуулийн этгээд, харьяалалгүй хүн хуульд заасан газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн дагуу дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргаж, дэнчин тавьснаар дуудлага худалдаанд оролцоно. Оролцогчид 2019 оны 08-р сарын 19-ны 9:00 цагаас 08-р сарын 22-ны 08:30 цаг хүртэл “Газрын цахим бирж” www.mle.mn вэб сайтад бүртгүүлнэ үү. Оролцогчид дуудаж буй газрын дэнчинг Өв.ГХБХБГазар 100100029002 тоот орлогын дансанд дуудлага худалдааны анхны үнийн 10% болох 24000 төгрөгийг тушаана. Мөн орон нутгийн тэмдэгтийн хураамжийг /100100700941/ дансанд 12500 төгрөгийг байршуулна. Дуудлага худалдаанд ялаагүй тохиолдолд дэнчингийн мөнгийг буцаан олгоно.
Хаяг:
Өвөрхангай Богд 4-р баг Өөш шахлага
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 44.88665009 102.69142914

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 24,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-08-22 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
156386728466827722_647203539131754_9199767798539091968_n.jpg Татах
156386728466835179_1267009446756650_4158818305890582528_n.jpg Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
91114485

Газрын хэмжээ
750м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Аялал, жуулчлалын бааз

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-08-19 00:00:00 /
             2019-08-22 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-08-22 09:00:00 /
             2019-08-22 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Өвөрхангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-07-23 15:34:44

Зарыг үзсэн удаа - 76

Сурталчилгаа