#2019-2872 Дуудлага худалдаа


Өмнөговь Цогт-цэций 3-р баг

Анхны үнэ: 8,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу сумын төвөөс баруун тийш Байрлал-3 Үйлвэрийн зориулалттай "X=543437.0843 Y=4841184.2285 X=543306.0994 Y=4841186.2186 X=543305.3638 Y=4841105.8110 X=543436.3487 Y=4841103.8209"
Хаяг:
Өмнөговь Цогт-цэций 3-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 43.726276033860096 105.538354255777

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 800,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-09-25 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
1568020073сумаас баруун тийш үйлдвэр-converted.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88090503

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрийн албан контор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-09-10 00:00:00 /
             2019-09-25 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-09-25 09:00:00 /
             2019-09-25 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-09-09 17:07:53

Зарыг үзсэн удаа - 83

Сурталчилгаа