#2019-2919 Дуудлага худалдаа


Төв Зуунмод 1-р баг

Анхны үнэ: 10,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 09 дугаар сарын 05-ны а/477-р захирамжаар Номт 1-р баг хуульчдийн хотхоны урд талд "Үйлдвэр"-ын зориулалтаар 10 000 м2 газрын эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг танхимын хэлбэрээр зохион байгуулахаар зарлаж байна. /жич: энэхүү газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаанд оролцогч иргэн, ААНБ дэд бүтцийн ажил буюу шугам сүлжээний зардалаа өөрийн хөрөнгөөр татахыг анхааруулж байна./ Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалуудыг бүрдүүлж битүүмжилсэн хайрцагт хийнэ/ 1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт /Батлагдсан маягт-ын дагуу бөглөх/ 2.Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 3. Дэнчин төлсөн баримт /Дэнчин дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байх ба дэнчинг төрийнсан банкны 100142255408 тоот дансанд дэнчин тушаасан байх, 4. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /төрийнсан банкны 100142200941 тоот дансанд тэмдэгтийн хураамж 12500 тушаасан байх/ 5.Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг төрийнсан банкны 100142255408 тоот дансанд тушаах/ Бүртгэлийг 2019 оны 09-р сарын 23-ний өдөр эхэлж, 2019 оны 09-р сарын 25-ний 18:00 минутанд хаана. Дуудлага худалдаа 2019 оны 09-р сарын 27-ны 10:00 цагт болно.
Хаяг:
Төв Зуунмод 1-р баг Нефть хангамжийн урд талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.69036102 106.93863678

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 1,000,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.
Файлын нэр
15693818901.pdf Татах
1568631642duudlaga09.27.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
70272262

Газрын хэмжээ
10000м2

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, бусад газар

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-09-23 00:00:00 /
             2019-09-27 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-09-27 10:00:00 /
             2019-09-27 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-09-16 19:00:42

Зарыг үзсэн удаа - 121

Сурталчилгаа