#2019-2922 Дуудлага худалдаа


Төв Зуунмод 6-р баг

Анхны үнэ: 500,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 10,869,999

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Зарыг хаасан : Худалдагдсан
Тайлбар:
Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 09 дугаар сарын 05-ны а/477-р захирамжаар 6-р баг Дотуур байрны хойд талд "Амины орон сууц"-ны зориулалтаар 100 м2 газрын эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг Цахимын хэлбэрээр зохион байгуулахаар зарлаж байна. /жич: энэхүү газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаанд оролцогч иргэн, ААНБ дэд бүтцийн ажил буюу шугам сүлжээний зардалаа өөрийн хөрөнгөөр татахыг анхааруулж байна./ Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалуудыг бүрдүүлж скайнердан сайтанд оруулна/ 1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт /Батлагдсан маягт-ын дагуу бөглөн скайнардан оруулах/ 2.Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 3. Дэнчин төлсөн баримт /Дэнчин дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байх ба дэнчинг төрийнсан банкны 100142255408 тоот дансанд дэнчин тушаасан байх, 4. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /төрийнсан банкны 100142200941 тоот дансанд тэмдэгтийн хураамж 12500 тушаасан байх/ 5.Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг төрийнсан банкны 100142255408 тоот дансанд тушаах/ Бүртгэлийг 2019 оны 09-р сарын 23-ний өдөр эхэлж, 2019 оны 09-р сарын 26-ний 08:30 минутанд хаана. Дуудлага худалдааг 2019 оны 09-р сарын 26-ны 09:00-15:00 цагт болно.
Хаяг:
Төв Зуунмод 6-р баг дотуур байрны хойд талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.70752335 106.95523071

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 50,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-09-26 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү
Файлын нэр
15693818431.pdf Татах
1568632200duudlaga09.27.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
70272262

Газрын хэмжээ
100м2

Газрын зориулалт
Гэр бүлийн хэрэгцээний газар /
Амины орон сууц

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-09-23 00:00:00 /
             2019-09-26 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-09-26 09:00:00 /
             2019-09-26 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Төв аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-09-16 19:10:00

Зарыг үзсэн удаа - 131

Сурталчилгаа