#2019-2999 Дуудлага худалдаа


Ховд Үенч 1-р баг

Анхны үнэ: 8,000,000 ₮

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Ховд аймгийн Үенч сумын Цагаан түнгэ багийн Улаан үзүүрт Мо-Энко ХХК-ны гаалийн хяналтын талбайн баруун урд талд засмал зам дагуу 1 га-гаар дараах 5 байршилд кемпийн зориулалтаар 15 жилийн хугацаагаар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулна. Тус дуудлага худалдаагаар олгох газрын анхны үнэ 8 000 000 төгрөг, дэнчингийн мөнгө 800 000 төгрөг, дэнчингийн мөнгийг 100161255403 дансанд, тэмдэгтийн хураамжийг 100161200941 тоот дансанд төвлөрүүлнэ үү.
Хаяг:
Ховд Үенч 1-р баг Улаан үзүүрт
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 45.96355490328045 92.0038020024432

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 800,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-11-07 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99804091

Газрын хэмжээ
5га

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Автотээврийн үйлчилгээний зориулалтын барилга, байгууламж

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-10-07 00:00:00 /
             2019-11-07 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-07 09:00:00 /
             2019-11-07 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-10-07 22:17:55

Зарыг үзсэн удаа - 137

Сурталчилгаа