#2019-3002 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Дархан 4-р баг

Анхны үнэ: 576,000 ₮

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Анхааруулга: /Мал нядалгааны цэгийн зориулалттай/. Дэнчингийн үнэ тушаах данс-100180455406 дансны нэр: Хэнтий аймгийн Дархан сумын ЗДТГазрын нэмэлт данс, Тэмдэгтийн хураамж тушаах данс-100180000941 сумын татварын байцаагчаас нэхэмжлэх авч нэхэмжлэхийн дугаарын дагуу тушаана./Мал
Хаяг:
Хэнтий Дархан 4-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.619791193813604 109.39638275833192

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 57,600 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-10-15 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
98280903, 86766868

Газрын хэмжээ
900м2

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-10-01 00:00:00 /
             2019-10-15 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-10-15 09:00:00 /
             2019-10-15 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-10-08 15:29:43

Зарыг үзсэн удаа - 88

Сурталчилгаа