#2019-3047 Дуудлага худалдаа


Сэлэнгэ Баруунбүрэн 1-р баг

Анхны үнэ: 9,180,930 ₮
Сүүлийн үнэ: 10,180,930

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Дуудлага худалдааны оролцох үнэ 12500 төгрөгийг 100131155408 дансанд, дэнчингийн 10 хувийг 100131155408 тоот дансанд тус тус тушаана. Анхаарах: Бүртгэлд ААНБ нь улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбараа хуулбарлаж дээрх баримтуудтай хамт оруулна.
Хаяг:
Сэлэнгэ Баруунбүрэн 1-р баг Сэлэнгэ, Баруунбүрэн ивэн 1-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 49.2206273580439 104.9407764056391

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 918,093 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-11-25 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99817950

Газрын хэмжээ
1.9га

Газрын зориулалт
Үйлдвэрлэлийн газар /
Үйлдвэрийн албан контор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-23 00:00:00 /
             2019-11-25 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-25 09:00:00 /
             2019-11-25 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Сэлэнгэ аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-10-24 16:19:15

Зарыг үзсэн удаа - 167

Сурталчилгаа