#2019-3062 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Баянмөнх 1-р баг

Анхны үнэ: 48,000,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Оролцогчийн тэмдэгтийн хураамж болох 12,500 төгрөгийг Хэ.БМ Улсын тэмдэгтийн хураамж нэр бүхий 100180300941 тоот дансанд, Дэнчингийн 4,800,000 төгрөгийг Хэ.Баянмөнх ЗДТГ н.с нэр бүхий 100180355406 тоот дансанд тус тус өөрийн нэр, регистрийн дугаар, хаягаа сайтар бичиж тушаана.
Хаяг:
Хэнтий Баянмөнх 1-р баг Мал нядалгааны цэгийн хажууд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 46.88500214 109.75605011

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 4,800,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-11-29 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99929734

Газрын хэмжээ
10га

Газрын зориулалт
Хөдөө аж ахуйн газар /
ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-10-29 00:00:00 /
             2019-11-29 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-29 09:00:00 /
             2019-11-29 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-10-29 11:53:54

Зарыг үзсэн удаа - 108

Сурталчилгаа