#2019-3075 Дуудлага худалдаа


Ховд Ховд 5-р баг

Анхны үнэ: 1,600,000 ₮

Төрөл: Иргэн, ААНБ-н газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Ховд сумын Дунд ус багийн төвд 2000 м2 газрыг “Сүм барих зориулалт”-аар, Баянбулаг багийн нутаг дэвсгэрт авто зам дагуу 1000 м2 газрыг “Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зориулалт”-аар, Дунд ус багийн төвд 600 м2 газрыг “Банк, санхүүгийн байгууллагын байр барих зориулалт”-аар, Дунд ус багийн төвд 72 м2 газрыг “Намын байр барих зориулалт”-аар тус тус 15 жилийн хугацаатай газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдааг 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ний өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулана. Ховд аймгийн Ховд сумын ЗДТГазар Бүртгэл 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 02-ний өдрийн 08:30 цаг хүртэл явагдана. Бүртгүүлэхдээ дараах веб сайт хаягаар орж www.mle.mn бүртгүүлнэ. Бүрдүүлэх материал: 1. Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 2. Улсын тэмдэгтийн хураамж -100161300941 тоот дансанд 12500 төгрөг 3. Дэнчин төлсөн баримт 4. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл 5. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн Иргэн,Аж ахуйн нэгж,байгууллагын олгосон итгэмжлэл Дэнчингийн хэмжээ дуудлага худалдааны анхны үнийн 10%-тай тэнцүү байх бөгөөд дэнчингийн мөнгийг Төрийн сангийн 100160029401 тоот дансанд тушаана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Ховд сумын газрын даамлаас авна уу? Утас 99436394
Хаяг:
Ховд Ховд 5-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.12550354 91.37299347

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 160,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-12-02 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99436394

Газрын хэмжээ
2000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Сүм, хийд, шашны байгууллага

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-01 00:00:00 /
             2019-12-02 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-12-02 09:00:00 /
             2019-12-02 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Ховд аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-01 18:39:31

Зарыг үзсэн удаа - 83

Сурталчилгаа