#2019-3079 Дуудлага худалдаа


Булган Орхон 2-р баг

Анхны үнэ: 192,000 ₮

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Танхимаар

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Орхон сум 2-р баг Бүрэн бүстий /Модот толгойн/ Unitel-ийн сүлжээний станц байрлуулах
Хаяг:
Булган Орхон 2-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.93653870 104.01924133

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 19,200 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Танхимаар явагдах дуудлага худалдаа тул цахимаар үнийн санал илгээх боломжгүй.
Файлын нэр
15728432217-р нэгж талбар захирамж-1.pdf Татах

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
99349867

Газрын хэмжээ
240м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-19 00:00:00 /
             2019-11-22 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-22 10:00:00 /
             2019-11-22 18:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Булган аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-04 09:41:06

Зарыг үзсэн удаа - 56

Сурталчилгаа