#2019-3092 Дуудлага худалдаа


Архангай Өлзийт 1-р баг

Анхны үнэ: 2,400,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 2,600,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Архангай аймаг Өлзийт сум 1-р баг Гүрмандал уулын хойд талд Аялал жуулчлалын зориулалтаар 3000 м2 газрыг 20 жилийн хугацаагаар иргэн, ААНБ-д цахим дуудлага худалдаагаар эзэмшүүлнэ. Үндэслэл: Сумын ИТХ-ын 2018 оны 27-р тогтоолын 6-р хавсралтыг үндэслэн Сумын Засаг даргын 2019 оны А/79 тоот захирамж. Дэнчингийн мөнгө болох дуудлага худалдааны анхны үнийн 10 хувь буюу 240 000 төгрөгийг Өлзийт сумын ЗДТГ 011155001 тоот дансанд, Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг төрийн сангийн дансанд тушаасан байна.
Хаяг:
Архангай Өлзийт 1-р баг Гүр мандал уулын хойд талд
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 48.100260889431475 102.57676024565694

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 240,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-11-21 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
88051521

Газрын хэмжээ
3000м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Аялал, жуулчлалын бааз

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-18 00:00:00 /
             2019-11-21 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-21 09:00:00 /
             2019-11-21 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-07 15:27:28

Зарыг үзсэн удаа - 97

Сурталчилгаа