#2019-3141 Дуудлага худалдаа


Хэнтий Мөрөн 4-р баг

Анхны үнэ: 1,200,000 ₮
Сүүлийн үнэ: 1,300,000

Төрөл: Төрийн өмчийн газар

Явагдах хэлбэр: Онлайн /Цахимаар/

Хаанаас зарласан: Газрын албанаас

ДХ дууссан
Тайлбар:
Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын 4-р баг харьяалагддаг ШТС-аас хойш 400м зайтай худалдаа үйлчилгээний "энгийн колонка" зориулалтаар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаа 2019 оны 11 дүгээр сарын 29 нд зохион байгуулагдана. Дэнчин 10% ЗДТГ-ын нэмэлт данс 100181655406 тоот дансруу, улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгөөр 100181600914 тоот дансруу тус тус тушаасан бүртгүүлнэ үү.
Хаяг:
Хэнтий Мөрөн 4-р баг
Цэгийн координат Өргөрөг Уртраг
1-р Цэг 47.38856888 110.31808472

Дуудлага худалдаанд оролцох


Хураамж: 12,500 ₮Дэнчин: 120,000 ₮Газрын биржийн журмын дагуу дуудлага худалдааны хураамж болон дэнчинг тухайн байгууллагын дансанд тушааж оролцох хүсэлтээ илгээнэ. Админаас таны хүсэлтийг баталгаажуулснаар та дуудлага худалдаанд оролцох эрхтэй болно.
Оролцогчдын бүртгэх хугацаа эхлээгүй эсвэл дууссан тул оролцох хүсэлт илгээх боломжгүй.
Үнийн санал авах сүүлийн хугацаа 2019-11-29 15:00:00-д дуусмагц систем 1 минут буюу 60 секунд хүлээх бөгөөд тухайн мөчид аль нэгэн оролцогч үнийн санал өгөхгүй бол ДХ автоматаар хаагдана. Хэрэв энэ 60 секундэд оролцогч үнийн санал илгээвэл дахин 60 секунд хүлээх зарчмаар хугацаа сунгагдана.
Та системд нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Энд дарж нэвтрэнэ үү

Оролцогчдыг бүртгэж буй дуудлага худалдаа

Утас
86797788

Газрын хэмжээ
1500м2

Газрын зориулалт
Худалдаа үйлчилгээний газар /
Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС

Газар ашиглалтын хэлбэр
Эзэмших

Оролцогч бүртэх хугацаа
2019-11-15 00:00:00 /
             2019-11-29 08:30:00

Үнийн санал авах хугацаа
2019-11-29 09:00:00 /
             2019-11-29 15:00:00

Зар оруулсан байгууллага:
Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
             2019-11-15 15:56:56

Зарыг үзсэн удаа - 42

Сурталчилгаа